Adatkezelési tájékoztató

2023-10-09

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a jogszabályi előírásoknak, így különösen a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően tájékoztatást nyújtson a jelen weboldalon történő adatkezelésekről.

 

1. Adatkezelő

Adatkezelő neve:      DSC Hungária Kft.

Székhely:                    2040 Budaörs (BITEP) Gyár utca 2.

E-mail cím:                 adatvedelem@dsc.hu

továbbiakban:           Adatkezelő

 

2. Az adatkezelések célja, jogalapja, megőrzési idő

Az Adatkezelő által végzett adatkezeléseket az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatkezelés célja

Érintett adatok

Jogalap

Megőrzési idő

Kommunikáció kezelése/folytatása, amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk (termékkel kapcsolatos felvilágosítás nyújtása, információkérés, szerződéses kapcsolat létesítése)

 1. azonosító adatok (pl. név, felhasználónév)
 2. elérhetőségi adatok (pl. email cím, telefonszám, cím)
 3. kommunikáció tartalma

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés létrehozása, valamint teljesítése vagy GDPR 6. cikk (1) f) pont – az Adatkezelő jogos érdeke (az ügyfelekkel történő zökkenőmentes kommunikáció biztosítása)

a szerződés megszűnésétől számított 5 évig vagy amennyiben szerződéses kapcsolat nem jön létre, az adatkezelés céljához szükséges ideig; vagy

a felhasználói fiók törléséig, de legfeljebb az általános elévülési idő (5 év) leteltéig

Weboldalon történő regisztráció

 1. azonosító adat (pl. név, felhasználónév)
 2. elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)
 3. regisztrációval kapcsolatos egyéb adatok (regisztráció dátuma, időpontja; utolsó belépés dátuma)

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése

a felhasználói fiók törléséig, de legfeljebb az általános elévülési idő (5 év) leteltéig

Online vásárlások feldolgozása és teljesítése (rendelés teljesítésének nyomon követése, vásárlások nyilvántartása, azonosítása, fizetések kezelése, visszaigazolás)

 1. azonosítási adat (pl. név, felhasználónév)
 2. elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)
 3. tranzakciós adat (pl. fizetési adatok)

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése

 

általános elévülési idő (5 év) / számlázással kapcsolatos adatok esetében 8 év (Számviteli tv. 169. § (2) bek.)

Online megvásárolt termékek házhozszállítása

 1. azonosítási adat (pl. név, felhasználónév)
 2. elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése

általános elévülési idő (5 év)

Online vásárlásokkal kapcsolatos követelések érvényesítése

 1. azonosítási adat (pl. név, felhasználónév)
 2. elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)
 3. tranzakciós adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (követelései érvényesítéséhez fűződő jogos érdek)

általános elévülési idő (5 év)

Üzleti tevékenységünk, a szolgáltatásunk, illetve weboldalunk kezelése és védelme (ideértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, rendszer karbantartást, rendszertámogatást, jelentés készítést, adattárolást)

 1. azonosító adat (pl. név, felhasználónév)
 2. elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)
 3. technikai adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (üzleti tevékenységünk folytatása, adminisztráció és IT szolgáltatások nyújtása, hálózati biztonság, csalás megelőzése)

az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig

Adatelemzések a weboldal és a szolgáltatás fejlesztése, marketing tevékenység folytatása, ügyfél-kapcsolatok és élmények erősítése/növelése végett

 1. technikai adat
 2. használati adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (releváns ügyfelek meghatározása, weboldal naprakészen tartása, üzleti fejlesztések, piaci stratégia kialakítása)

az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig

Önnel való kapcsolatba lépés, hírlevelek küldés (e-mail, SMS, MMS, stb.) az Adatkezelő, illetve egyéb személyek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban annak érdekében, hogy javaslatokat tegyünk Önnek azon termékek/szolgáltatások tekintetében, amelyek érdekelhetik Önt.

 1. azonosító adat (pl. név, felhasználónév)
 2. elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása

A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési jogszerűségét.

a hozzájárulás visszavonásáig; vagy az Adatkezelő tekintetében tanúsított utolsó aktivitást követő 1 évig

Az Ön által megjelölt közösségi oldalakon történő értesítések/posztok megjelenítése, valamint e felületeken történő kommunikáció.

 1. azonosító adat (pl. név, felhasználónév)
 1. elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)
 2. kommunikáció tartalma

 

GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása

A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési jogszerűségét.

Kommunikáció esetén GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (az ügyfelekkel történő zökkenőmentes kommunikáció biztosítása)

a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig

kommunikáció tekintetében 5 év

Piackutatások, elégedettségi szintre vonatkozó felmérésekkel kapcsolatos megkeresések, marketing kampányok eredményességének mérése

 1. azonosító adat (pl. név, felhasználónév)
 2. elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)
 3. profil adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (üzleti érdekeink védelme)

az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig

Panaszkezelés (az Adatkezelő által forgalmazott termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése, panasz kivizsgálása, információkérés, jegyzőkönyv készítése, szükséges intézkedések megtétele)

 1. azonosító adat (pl. név, felhasználónév, panasz azonosítószáma)
 2. elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)
 3. panasz tartalma

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése

3 év (Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7) bek.)

Oktatás

 1. azonosító adat
 2. elérhetőségi adat
 3. oktatás során keletkezett egyéb személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése

az oktatás teljesítésétől számított 5 évig

 

Amennyiben jogi kötelezettség vagy szerződés teljesítése, illetve megkötése érdekében van szükség személyes adataira és Ön ezen adatok megadását megtagadja, úgy előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a vonatkozó szerződést (azaz nem lehetséges a szolgáltatás nyújtása).

 

3. Címzettek

A) Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a weboldal működtetése, szolgáltatásai nyújtása érdekében más társaságok közreműködését is igénybe veszi. E társaságok (adatfeldolgozók) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint pl. ügyféltámogatás, házhozszállítás, hírlevelek küldése, stb. Néhány esetben e társaságok is hozzáférnek a személyes adatokhoz annak érdekében, hogy az Adatkezelő nevében szolgáltatást nyújthassanak. Fontos azonban, hogy saját célra nem jogosultak az Ön személyes adatait felhasználni.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Név

Cím

Tevékenység

Contabo

Contabo GmbH
Aschauer Straße 32a
81549 Munich
Germany

Tárhelyszolgáltató

Dialóg Interaktív Kft.

1041 Budapest, Mády Lajos u. 2.

Honlap kezelő

 

B) Más adatkezelők

Az Adatkezelő bizonyos esetekben személyes adatokat továbbít olyan személyek részére, akik ezen adatokat saját nevükben és javukra kezelik. Előfordulhat, hogy ilyen adattovábbítást jogszabály ír elő (mint például bizonyos tranzakciós, technikai vagy azonosító adatok továbbítása a rendőrség, illetve egyéb hatóság részére). Ugyanakkor egyéb esetben az adattovábbítás más jogalapon történik, különösen jogos érdek, vagy az Ön hozzájárulása alapján.

Abban az esetben is sor kerülhet az adatok harmadik személyekkel való megosztására, ha megalapozottan feltehető, hogy az adattovábbítás csalás megelőzése vagy kezelése, illetve a jelen weboldal támadástól való megóvása az Adatkezelő, illetve a vásárlók, felhasználók, más személyek vagy meghatározott társaságok tulajdonának és biztonságának védelme érdekében szükséges.

 

4. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az Adatkezelő harmadik országba nem továbbít személyes adatot.

 

5. Érintetti jogok

Jog

Az adott jog tartalma

Az adatokhoz való hozzáférés

Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.

A helyesbítéshez való jog

Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

 • már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;
 • Ön visszavonta a hozzájárulását;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);
 • jogellenesen kezeltük adatait;
 • jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát;
 • az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;
 • nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni (feltéve, hogy az adatkezelés jogos érdekünk alapul). Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja az alábbi elérhetőségen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 • E-mail: adatvedelem@dsc.hu
 • Postai úton a következő címre küldött levélben: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
 • Hírlevél esetén a hírlevélben található linken keresztül.

Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu