Adatkezelési tájékoztató

2018-01-01

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve:  D.S.C. Hungária Kft. Címe (hivatalos levelezési cím): 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Honlapjának elérhetősége: https://dsc.hu/ Telefonszáma: 0612103359 Adószáma: 12391725-4-13 Cégjegyzékszáma: 13-09-207679 Képviselője neve: Ujhelyi Csongor Adatvédelmi felelős neve: Szűcsné Tóth Éva Zsuzsanna Adatvédelmi felelős elérhetősége: adatvedelem@gdpreg.hu Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://dsc.hu/adatvedelem

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

 

Az adatkezelés célja: Webáruház regisztráció, értékesítés

Az adatkezelés jogalapja: Szerzõdés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél, vagy a szerzõdés megkötését kezdeményezi

Adatkezelés / adatfeldolgozás tömör leírása: Weboldalon történő regisztráció, megerősítés, ÁSZF elfogadás (a távollevők között kötött szerződések teljesítése), szükség esetén adatpontosítás, értékesítés Adatkezelés ideje: szerződéshez szükséges adatok: a szerződés megszűnését követő 8 év, ha a szerződés nem jön létre, akkor a regisztrációt követő 6 hónap.

Adatkezelés érintettjei: Webáruházban rendelést leadó vevők

Adatkezelés tervezett idõtartamának alapja: Létesülés dátuma

A kezelt adatok köre / idõtartama: 0év / 8 év; Cím / 8 év; Telefonszám / 8 év; E-mail cím / 8 év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szerződés nem jön létre

Címzettek / adatfeldolgozók:

Alarmtechnika Zrt. (3529 Miskolc, Bocskai u. 11.)

 

Az adatkezelés célja: Üzleti partnerek, viszonteladók regisztrációja

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás egy vagy több célra

Adatkezelés / adatfeldolgozás tömör leírása: Üzleti partnerek, viszonteladók telepítői felületre történő regisztációja,  megerősítés. Adatkezelés ideje: törlési kérelemig, visszavonás dátuma

Adatkezelés érintettjei: Üzleti partnerek, viszonteladók (telepítők)

Adatkezelés tervezett idõtartamának alapja: Megszûnés dátuma

A kezelt adatok köre / idõtartama: 0év / 8 év; Cím / 8 év; Telefonszám / 8 év; E-mail cím / 8 év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Telepítők nem férnek hozzá a nem publikus információkhoz, listaáron rendelhetnek a webáruházban

Címzettek / adatfeldolgozók:

Dialóg Interaktív Kft. (1042 Budapest, Mády Lajos u 2.)

 

Az adatkezelés célja: Webáruház: termékek kiszállítása

Az adatkezelés jogalapja: Szerzõdés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél, vagy a szerzõdés megkötését kezdeményezi

Adatkezelés / adatfeldolgozás tömör leírása: A webáruházban megrendelt termékek vevőhöz történő kiszállítása futárszolgálattal, kiszállítással kapcsolatok átadása

Adatkezelés érintettjei: webáruház vásárlói

Adatkezelés tervezett idõtartamának alapja: Megszûnés dátuma

A kezelt adatok köre / idõtartama: 0év / 0 év; Cím / 0 év; Telefonszám / 0 év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A megrendelt termék nem kézbesíthető (helyszíni átvétel szükséges)

Címzettek / adatfeldolgozók:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.)

 

Az adatkezelés célja: Reklamáció, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés jogalapja: Szerzõdés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél, vagy a szerzõdés megkötését kezdeményezi

Adatkezelés / adatfeldolgozás tömör leírása: Vevők, ügyfelek észrevételei, kifogásai. Érintett a kötelezően megadandó adatokon (név és lakcím) kívül önkéntesen megadhat egyéb adatokat is (pl. elérhetőség)

Adatkezelés érintettjei: Vevők, ügyfelek

Adatkezelés tervezett idõtartamának alapja: Létesülés dátuma

A kezelt adatok köre / idõtartama: 0év / 5 év; Cím / 5 év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait

Címzettek / adatfeldolgozók:

 

Az adatkezelés célja: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás egy vagy több célra

Adatkezelés / adatfeldolgozás tömör leírása: Adatkezelő elérhetőségein, e-mailben vagy a weboldal kapcsolati űrlapon megadott üzenetek az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törlésre kerülnek.  A vevői reklamációk, minőségi kifogások kezelése a szerzõdés teljesítéséhez szükséges, önálló adatkezelés.

Adatkezelés érintettjei: Érdeklődők

Adatkezelés tervezett idõtartamának alapja: Létesülés dátuma

A kezelt adatok köre / idõtartama: 0év / 5 év; E-mail cím / 5 év; Önként megadott egyéb személyes adatok / 5 év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Érdeklődő elektronikusan nem tudja eljuttatni üzenetét

Címzettek / adatfeldolgozók:

 

 

Az adatkezelés célja: Honlap látogatókról információk gyűjtése, statisztikák készítése (analitika, követő)

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás egy vagy több célra

Adatkezelés / adatfeldolgozás tömör leírása: Statisztikai jellegű adatgyűjtés a honlap látogatók keresési szokásairól, technikai információkról (IP cím, látogatás időpontja, megtekintett oldal). Google analytics használati statisztika (a weboldal első látogatása/cookie elfogadást követően, további információ: http://www.google.com/intl/hu/policies/). Adatkezelés ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, webes kereső beállítással történő cookie letiltásáig.  A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze.

Adatkezelés érintettjei: Honlap látogatók

Adatkezelés tervezett idõtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre / idõtartama: IP cím / 0 év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Honlap kezelési nehézség

Címzettek / adatfeldolgozók:

Dialóg Interaktív Kft. (1042 Budapest, Mády Lajos u 2.)

 

Az adatkezelés célja: Hírlevél (tájékoztatás Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről)

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás egy vagy több célra

Adatkezelés / adatfeldolgozás tömör leírása: Adatkezelő szolgáltatásaihoz, termékeihez kapcsolódó hírlevél küldése a hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelés érintettjei: A hírlevél küldéséhez hozzájárult személyek

Adatkezelés tervezett idõtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre / idõtartama: 0év / 0 év; Telefonszám / 0 év; E-mail cím / 0 év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem küldhető tájékoztatás, érdeklődő nem értesül az újdonságokról, akciókról

Címzettek / adatfeldolgozók:

Dialóg Interaktív Kft. (1042 Budapest, Mády Lajos u 2.)

 

Az adatkezelés célja: Biztonsági kamerás megfigyelés (ügyfelek)

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás egy vagy több célra

Adatkezelés / adatfeldolgozás tömör leírása: A kamera hatáskörzetében a megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személyekről készülő képfelvétel rögzítése az élet- és vagyonbiztonság, üzleti titok védelme, a területére engedély nélkül belépők azonosítása, a jogsértések, szabálysértések, bűncselekmények észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása céljából.  A megfigyelt területre a tájékoztatást követően történő belépés hozzájárulásnak minősül.  A felvételek megőrzési ideje: 3 nap. A kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé. Az adatkezelés részeleteit külön szabályzat/tájékoztató tartalmazza.

Adatkezelés érintettjei: Kamerával megfigyelt területre belépő ügyfelek

Adatkezelés tervezett idõtartamának alapja: Létesülés dátuma

A kezelt adatok köre / idõtartama: Videóanyag / 3 nap

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem kerülhet sor a kamerával védett területre való belépésre (ügyféltérbe sem)

Címzettek / adatfeldolgozók:

 

 

Az adatkezelés célja: Munkaerő toborzás, önéletrajz kezelés adott állás betöltésére

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás egy vagy több célra

Adatkezelés / adatfeldolgozás tömör leírása: Álláspályázatok, önéletrajzok  kezelése,  az álláskeresők  nyilvántartása,  az  álláskeresők és álláspályázatot, önéletrajzot  benyújtók személyre szabott értesítése, személyes interjúk szervezése adott állás betöltéséig. Az önkéntesen benyújtott önéletrajzok esetenként tartalmazhatnak az adott állás betöltéséhez nem szükséges adatokat is. A cél megvalósulását követően, az állás betöltésekor a beérkezett önéletrajzok, feljegyzések, dokumentumok törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

Adatkezelés érintettjei: Önéletrajzot benyújtók

Adatkezelés tervezett idõtartamának alapja: Megszûnés dátuma

A kezelt adatok köre / idõtartama: 0év / 0 év; Születési dátum / 0 év; Születési hely / 0 év; Cím / 0 év; Telefonszám / 0 év; E-mail cím / 0 év; Iskolai végzettsége / 0 év; Erkölcsi bizonyítvány / 0 év; Pályakezdő státusz / 0 év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Önkéntes hozzájárulás alapján történő adatkezelés, valamennyi adatra vonatkozóan

Címzettek / adatfeldolgozók:

 

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

-az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, elérhetőségeiről,

-az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

-az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

-az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

-az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről)

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

- amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

- amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu